(دوران قبل از تحصیل در دانشگاه) :

 

1) شرکت در مسابقات فرهنگی هنری کتابخوانی و مشاعره در دوران ابتدایی و راهنمایی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کاشان و کسب 3  عنوان استانی و کشوری در این دوره از مسابقات در سال های 82 و 83 و 84

 

2) کسب عنوان دانش آموز نمونه ی بسیجی در سال های 83 و 84 و 85 در شهرستان

 

3) دارای چنـدین عنوان حکـم رسمی مسـئولیت و چنـدین دوره ی آموزش در شـورای حوزه ی مقاومت بسیج و پایگاه مقاومت بسیج

 

(دوران دانشجویی) :

 

1) مقام سوم در بخش مسابقات علمی / جشنواره ملی حرکت / استانی / 91 – 90 / انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور کاشان / سمت : دبیر انجمن

 

2) مقام سوم در بخش دبیر برتر/ جشنواره ملی حرکت / استانی / 91 – 90 / انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور کاشان / سمت : دبیر انجمن

 

3) مقام دوم در بخش انجمن برتر / جشنواره ملی حرکت / استانی / 92 – 91 / انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور کاشان / سمت : دبیر انجمن

 

4) برگزیده ی فعال فرهنگی و فضای مجازی شهرستان / تقدیر از سوی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان / شهرستان / اسفند 92 / برگزیده – حوزه ی فعالین شهرستان کاشان

 

5) مقام اول در بخش سایت برگزیده / جشنواره ملی حرکت / استانی / 94 – 93 / پورتال اطلاع رسانی امور فرهنگی پیام نور کاشان / سمت: مسئول و مدیر سایت

 

6) مقام سوم در بخش دبیر شورای دبیران / جشنواره ملی حرکت / استانی / 94 – 93 / حوزه انجمن های علمی پیام نور کاشان / سمت: دبیرشورای دبیران

 

7) نخبه ی علمی فرهنگی دانشگاه پیام نور کاشان / همایش بنیاد نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان / شهرستان / 96 – 95 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه ها منطقه ی کاشان و آران و بیدگل

 

8) مقام اول در بخش سایت برگزیده / جشنواره ملی حرکت پیام نور استان / استانی / 97 -96 / پورتال اطلاع رسانی امور فرهنگی پیام نور کاشان / سمت: مسئول و مدیر سایت

 

9) برگزیده در بخش سایت برگزیده / جشنواره ملی حرکت پیام نور کشور / کشوری / 97 -96 / پورتال اطلاع رسانی امور فرهنگی پیام نور کاشان / سمت: مسئول و مدیر سایت

 

10) مقام اول در بخش سایت برگزیده / جشنواره ملی حرکت پیام نور استان / استان / 98 -97 / پورتال اطلاع رسانی امور فرهنگی پیام نور کاشان / سمت: مسئول و مدیر سایت

 

11) برگزیده در بخش سایت برگزیده / جشنواره ملی حرکت پیام نور کشور / کشوری / 98 -97 / پورتال اطلاع رسانی امور فرهنگی پیام نور کاشان / سمت: مسئول و مدیر سایت

 

12) مقام اول در بخش سایت برگزیده / جشنواره ملی حرکت پیام نور استان / استان / 99 -98 / پورتال اطلاع رسانی امور فرهنگی پیام نور کاشان / سمت: مسئول و مدیر سایت

 

13) برگزیده در بخش سایت برگزیده / جشنواره ملی حرکت پیام نور کشور / کشوری / 99 -98 / پورتال اطلاع رسانی امور فرهنگی پیام نور کاشان / سمت: مسئول و مدیر سایت

 

14) کسب عنوان پژوهشگر برتر / جشنواره ی پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه ی پروفسور حسابی) / کشوری / 99 – 98 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

 

15) کسب عنوان دانشجوی برتر / جشنواره ی پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه ی پروفسور حسابی) / کشوری / 99 – 98 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

 

16) کسب عنوان پژوهشگر برتر / دومین جشنواره ی پایان نامه های برتر جایزه ی ویژه ی خیام / کشوری / 99 – 98 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

 

17) کسب عنوان پژوهشگر برتر / جشنواره ی مقالات برتر (جایژه ی ویژه ی علامه جعفری) / کشوری / 99 – 98 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

 

18) کسب عنوان پژوهشگر برتر / جشنواره ی پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه ی پروفسور حسابی) / کشوری / 1399 – 1400 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

 

19) کسب عنوان دانشجوی برتر / جشنواره ی پایان نامه های برتر ایران (جایزه ویژه ی پروفسور حسابی) / کشوری / 1399 – 1400 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

 

20) کسب عنوان پژوهشگر برتر / دومین جشنواره ی   بین المللی پایان نامه های برتر جایزه ی ویژه ی خیام / کشوری / 1401 – 1400 / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

 

21) کسب عنوان پژوهشگر برتر / جشنواره ی مقالات برتر (جایژه ی ویژه ی علامه جعفری) / کشوری / 1401 – 1400  / رقابت بین دانشجویان کلیه ی دانشگاه های کشور

دانشگاه پیام نور کاشان – دانشگاه آزاد کاشان – دانشگاه کاشان – علمی کاربردی کاشان – ثبت نام دانشجو – بدون آزمون – پذیرش – ایرانسل – همراه اول – مقاله – خوانندگان – بازیگران – بانک ایران – صادرات – سپه – ملی – کشاورزی – تجارت – ملت – پاسارگاد – انصار – پارسیان – ایرانانیان – دی – مسکن – دولتی – انتخابات – ریاست جمهوری – امام خامنه ای – رهبر – دانلود – رایگان – اینستاگرام – تبلیغات – فیلم – عکس – آهنگ – سریال – متن – مقاله – رشته ها – دانشگاه ها – دانشجو – گروه دانشجویان – نمونه سوالات – دانلود جزوه – دانلود نمونه سوال – تایپ رایگان – مقاله رایگان – پایان نامه رایگان – مدرک رایگان – ایران – کاشان – اصفهان – جمهوری اسلامی ایران – استان اصفهان – دانشگاه کاشان – پیام نور استان اصفهان