مدیریت فضای مجازی (نکات کاربردی و اصول درج محتوا و مطلب در فضای مجازی)

 

〰️ مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار می کند:

✳️ سلسله کارگاه های دانش افزایی و ارتقاء مهارت مدیران فرهنگی دانشگاه های پیام نور استان اصفهان

2️⃣ مدیریت فضای مجازی (نکات کاربردی و اصول درج محتوا و مطلب در فضای مجازی)

🔸 مدرس: آقای حوض سیری (دانش پژوه مقطع دکتری، گرافیست و فعال حوزه ی تولید محتوا در فضای مجازی)
🔹 یکشنبه 6 آذر ماه ساعت 10 صبح
🔸 لینک جلسه: https://vc01.isfahan.pnu.ac.ir/farhangi

دانشگاه پیام نور ، آری یا خیر؟!


گفتمان آنلاین و رایگان پیرامون دانشگاه پیام نور؛ پاسخگویی به سوالات ، رفع ابهامات ، ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی و …
(دانشگاه پیام نور مرکز کاشان)