همراهان گرامی ، سه  تعرفه ی تبلیغات ( 50 ، 60 و 70 هزار تومانی)  قرار داده شده است ،
به اختیار خود یکی از آن ها را انتخاب کرده  و پس از پرداخت آن (به کارت 6037697601158147 به نام ابوالفضل حوض سیری بانک صادرات) ، تصویر گزارش پرداخت خود را  همراه با پوستر / تصویر تبلیغاتی خود را از طریق واتساپ به شماره ی  09934273706  ارسال نمایید.

 

توجه داشته باشید با توجه به تعداد زیاد درخواست ها ، صرفاً در هر روز دو استوری قرار داده خواهد شد . استوری اول هر روز ساعت 7 و استوری دوم هر روز ساعت 19 قرار داده می شود. در هنگام ارسال تصویر تبلیغات خود در واتساپ ، میتوانید زمان خود را انتخاب نمایید تا در صورت خالی بودن آن، طبق زمان شما در استوری قرار داده شود.