همراهان گرامی ، سه لینک جهت پرداخت تعرفه ی تبلیغات قرار داده شده است ،
به اختیار خود یکی از لینک ها را انتخاب کرده  و پس از پرداخت آن، تصویر گزارش پرداخت خود را  همراه با پوستر / تصویر تبلیغاتی خود را از طریق واتساپ به شماره ی  09934273706  ارسال نمایید.

 

توجه داشته باشید با توجه به تعداد زیاد درخواست ها ، صرفاً در هر روز دو استوری قرار داده خواهد شد . استوری اول هر روز ساعت 7 و استوری دوم هر روز ساعت 19 قرار داده می شود. در هنگام ارسال تصویر تبلیغات خود در واتساپ ، میتوانید زمان خود را انتخاب نمایید تا در صورت خالی بودن آن، طبق زمان شما در استوری قرار داده شود.

 

پرداخت مبلغ 30 هزار تومان

پرداخت مبلغ 40 هزار تومان

پرداخت مبلغ 50 هزار تومان