بررسی رابطه ماهیت محصول بااستراتژی زنجیره تامین – مدل فیشر


چکیده

 هدف از این مقاله بررسی رابطه بین ماهیت محصول و استراتژی زنجیره تامین شرکت در بخش تولید می باشد. در این راستا و به منظور بررسی این رابطه، از مدل فیشر به عنوان چارچوب مفهومی استفاده شده است. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه خودگزارشی، جمع آوری شد. نتایج نظرسنجی با آزمایش مدل فیشر مربوط به استراتژی زنجیره تأمین و مشخصات محصول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که بین ماهیت محصول و استراتژی زنجیره تأمین در بخش تولید رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این مطالعه می تواند توسط سیاستگذاران زنجیره تامین مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این مطالعه در کشور درحال توسعه ایران انجام شده است، بنابراین، یافته های این تحقیق، به غنای ادبیات موجود در خصوص اقتصادهای در حال توسعه کمک می کند.

مقاله در مرجع دانش کشوری سیویلیکا (کلیک کنید)

دانلود مقاله به صورت کامل (کلیک کنید)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *